Hits:
Online:

List of Games

Round 2
Iglitsky Eugeny – Pytalev Nikita

Game in PSN notation