Hits:
Online:

List of Games

Round 5
Iglitsky Eugeny – Kalenov Alexander

Game in PSN notation