Hits:
Online:

List of Games

Round 9
Pytalev Nikita – Korchitsky Sergey

Game in PSN notation